Langrenn

Vi har i dag en løype med snø på ca 700 meter klar ved hoppbakkene. Denne løypa skal etter hvert utvides til å bli ca 1350 meter.

Disse løypene håper vi det skal kunne legges snø i tidlig på høsten (november) når kulden kommer for å kunne benyttes til trening for våre lokale skiløpere. 

Løypene er også tenkt som rekrutteringsanlegg for nye skiløpere.

Støtt gjerne vår løypekjøring med å Vipps til #650441 

Følg oss på hjemmesiden og facebook for å se når løypene er klare.

Meny