Retningslinjer ved kjøp av heiskort i Torsbustaden.

Vi oppfordrer alle våre gjester til å gjøre seg kjent med våre retningslinjer

for kjøp av heiskort.

HOLD DEG GODT INFORMERT.

Vi ber om at alle gjester følger informasjon som er oppdatert på våre hjemmesider. I tillegg oppfordrer vi til at alle gjester aktivt bruker Fnugg.no og følger vår Facebook-side.

Heiskort legges som hovedregel ut søndag ettermiddag for påfølgende uke, på www.kultar.no. Max antall dagskort/kveldskort er 250. Alle heiskort må kjøpes på forhånd.

REGISTERING VED ANKOMST.

Gjester med årskort har tilgang uavhengig av antall solgte dags/kveldskort.Alle gjester må registrere seg i heisbua ved ankomst og vise fra gyldig QR-kode for dags/kveldskort og få utdelt dagens armbånd. Også gjester med sesongkort registrer navn i heisbua ved ankomst.


SESONGKORT.

Sesongkort kjøpes på Kultar. Når kjøp er gjennomført, får du en QR-kodepå e-post.

Alle årskort må registreres her:  Registrering av årskort. 

Her registreres navn, fødelsdato, bilde av deg selv og bilde av QR-koden. QR-koden skannes og registreres på ditt navn av de i heisbua.

Ved behov for hjelp til registrering, ta kontakt med Torsbustaden før du kommer og få hjelp til dette i heisbua/kiosken. Alle må ha QR-kode og bilde av seg selv tilgjengelig ved registrering.

Sesongkortet er personlig og må ikke overdras. Ved misbruk eller brudd på retningslinjer, eller på de alpine løyperegler, kan heiskortet inndras.


VÆR- OG FØREFORHOLD.

Vi gjør våre gjester oppmerksom på at vær- og føreforhold kan være skiftende. Gjesten er selv ansvarlig for å vurdere vær og føreforhold ut ifra sine ski- og snowboardferdigheter, før kjøp av heiskort.


REFUSJON.

Det gis ingen refusjon på heiskort/sesongkort ved dårlig vær, tåke, snø, ising, teknisk feil, uforutsett driftsstopp ved dårlig vær, strømbrudd, maskinfeil eller lignende. Dersom du er usikker med hensyn til vær og føre, ta kontakt med Torsbustaden før du kjøper heiskort.

Torsbustaden kan ikke gi garanti for at årskort tjenes inn pga. forhold nevnt over.

Det er ikke returrett på heiskort. Kjøpte dags/kveldskort som ikke kan benyttes, kan selges videre. QR-kode må framvises og scannes ved ankomst.


TRENING OG KONKURRANSER.

Deler av løypene kan være forbeholdt konkurranse og trening. Dette kommuniseres på hjemmesider og Facebook.

Meny