Sats på det lokale alpinanlegget!

Felles løft for skiglede og aktivitet

Kun to av ti jenter og fire av ti gutter oppnår det folkehelsemyndighetene anbefaler om 60 minutter fysisk aktivitet per dag. Stillesittende aktivitet øker også dramatisk i vintermånedene. I dette brevet til norske ordførere, kommunepolitikere og ledere av idrettsklubber i kommuner med lokale alpinbakker, ønsker vi å løfte verdien av det lokale alpinanlegget! 

Bransjen har skrevet et brev sammen med Norges Skiforbund og BUA til landet ordførere, kommunepolitikere og lokalt næringsliv. Torsbustaden skisenter stiller seg bak, og oppfordrer dere til å besøke oss de siste dagene i denne sesongen! Vi lover påskestemning! 

Sats lokalt!

Å satse på det lokale alpinanlegget kan være av stor betydning for å trekke barn, unge og deres familier til fysisk aktivitet ute i vinterhalvåret, noe som ytterligere vil bidra til fellesskap og andre sosiale goder. Det lokale alpinanlegget er ofte en kommunes største «fritidsklubb», med aktiviteter for barn, unge og voksne på tvers av alder og ferdighet. Siden mange barns energiforbruk halveres i løpet av vinteren sammenlignet med sommerhalvåret, kan nærhet til et alpinanlegg ha stor betydning for trivsel og helse. Med flere nye gode utlånsordninger gjennom klubber og BUA, er terskelen for å finne utstyr grats eller rimelig også betydelig senket de senere årene.

Lokale alpinanlegg med flere funksjoner

Alpine aktiviteter bidrar til lek, mestring, samhold, og bygging av vennskap, som i ungdomsårene virker forebyggende mot blant annet involvering med narkotika og mot utenforskap. Nå vet vi at egenorganiserte aktiviteter blir mer populære fordi unge søker mer fleksibilitet, de påvirkes i større grad av teknologi og tradisjonelle aktiviteter appellerer i mindre grad nå enn før. Individualitet verdsettes og både de unge og foreldre opplever tidsklemma. Da er lokale alpinanlegg en viktig ressurs som kan fylle flere roller.

For mange stillesittende ungdom i vinterhalvåret

Et par timer på ski eller snowboard hver uke er en kjærkommen pause fra skjermen for unge, med eller uten «foresatte på slep». Alpine aktiviteter trekker også mange barn og unge til foreninger og klubber som tilbyr fellesskap og regelmessig fysisk aktivitet. Anleggene kan samarbeide med skoler og skolefritidsordninger, slik at barn får muligheten til å oppleve vinteraktiviteter utendørs.

Lokalt engasjement gir mange goder

Flere av våre lokale alpinarenaer drives i dag av lokallag, dugnad, foreninger og ideelle entusiaster som bidrar med betydelige sosiale goder. Dette fungerer så lenge anleggene får bistand til investeringer og vedlikehold, fra myndigheter, kommuner og lokalt næringsliv. Nå har det vært Kommunevalg i Norge og ordførerne er på plass. Vi henger derfor på fem tips til landets kommunepolitikere og lokalt næringsliv, og oppfordrer samtidig vår idrettsinteresserte Kulturminister til å bli med i dialogen og se viktigheten av jobben som ligger foran dere i kommunene.

Vår oppfordring!

1. Besøk alpinanlegget i din kommune og bli kjent med de som driver anlegget. Lær mer om drift, anleggets økonomi og ringvirkninger. Her er det mye bra å hente ved samarbeide!

2. Lytt til ideer, og forslag til aktiviteter og samarbeid. Kanskje du/dere har innspill og ideer dere kan drøfte og løfte sammen?

3. Prioriter alpinanlegget i budsjettene for arenaer til barn og unge, drift, utvikling av kommunens tilbud, investeringer og energieffektivisering på lik linje med svømmehaller, fritidsklubber, ishaller, ball-binger og hoppbakker.

4. Synliggjør aktivitetene i kommunens kommunikasjonskanaler og arbeid sammen med foreninger og lag for rekrutering til alpine aktiviteter. Alpinanlegget må regnes som både en fritidsklubb og arena for fysiske, hyggelige, samlende aktiviteter for barn, unge, voksne og familier!

5. Støtt opp om BUA og andre grats utlånssentraler. BUA senker den økonomiske terskelen for deltakelse, og bidrar til inkludering av flere barn, unge og voksne i aktivitet. Det er stor rift om alpinutstyr fra BUA-avdelingene. Denne snørike vinteren er etterspørselen ekstra stor. Støtte til innkjøp av mer alpinutstyr vil bidra til både sosial inkludering, redusert klimaavtrykk og bedre folkehelse. Snakk med BUA sentralt!

I norske alpinanlegg produseres det om lag 7,5 millioner «skidager» (besøk), hvert år – og det kan bli mange flere. Med felles investeringer fra kommuner, skoler, foreninger, næringsliv og fritidsarrangører, kan terskelen senkes for å rekruttere nye grupper og gjøre alpinanlegg tilgjengelig for flere. Sist men ikke minst vil det bidra til å sikre fremtidig drift!

Ta gjerne kontakt med oss for videre dialog eller hjelp, og takk for ditt bidrag i rekrutteringen til fysisk aktivitet, rekruttering og fortsatt drift av viktige, lokale alpinanlegg.

Meny